Avgiftshantering

På årsmötet 29 Mars i Helsingör presenterades ett förslag på ny avgiftshantering för medlemsskapet i Sweflex. Nedan finns länk till presentationen som visades på årsmötet om en ny avgiftshantering i Sweflex.

Sweflex avgiftshantering 2017