Bli medlem

Medlemsavgift 2018:

Berättigar till två personer/medlemsföretag:

  • Årsmöte med halvdagsseminarier inkl. lunch och kaffe och middag.
  • Heldagsseminarier inkl. Get together, lunch och kaffe och middag.

Sweflexavgift fr.o.m. 2018 (medlemsavgift 500 kr, serviceavgift-avdragsgill: 6 500 kr) 7 000 kr.

Här kan du ansöka om att bli medlem hos SweFlex

Föreningen är öppen för företag, skolor, institutioner och personer med anknytning till flexografi- /förpackningsbranschen i Sverige.

Företag / Company (obligatorisk / required)

Organisationsnummer / Organization Number (obligatorisk / required)

Postadress / Postal Address (obligatorisk / required)

Besöksadress / Visiting Address (obligatorisk / required)

Postnummer och ort / Postal Code and City (obligatorisk / required)

Telefon / Phone (obligatorisk / required)

E-mailadress / E-mail address (obligatorisk / required)

Webbsida / Webbpage

Kontaktperson / Contact person (obligatorisk / required)

Verksamhet / Activities