Bra deltagareantal på Sweflexs seminarium ”att välja och välja rätt”

I samband med sitt årsmöte höll Sweflex också ett eftermiddagsseminarium kallat ”att välja och att välja rätt”. Glädjande var att många hade hörsammat kallelsen till Helsingborg. Vi var totalt c.a. 75 deltagare. Det vi fick lyssna till en speglig av hur förpackningsbranschen ser ut där det finns många möjligheter att få sina förpackningar tryckta. Vi fick lyssna till W & H och deras senaste invationer för både spara material, färg och korta inställningstider. Kodak har ett starkt koncept på digitaltryck och lät oss förstå att man räknar allt fler digitaltryckta förpackningar i framtiden. Scandiflex en av Skandinaviens ledande förpackningstryckare är redan i framtiden då man förfogar över både digitaltryck och flexotryck. Valet om vilken teknik man skall använda är inte alltid spikrak. Vilket Torbjörn Garthammar på ett mycket inspirerat sätt åskådligjorde. Per Branzén visade på att BrobyGrafiska noga följer marknaden och anpassar sina utbildningar så dom passar förpackningsbranschen. Sweflex och Karlstad Universitet har tillsammans med ett antal av branschens aktörer gjort en stor undersökning när passar HD och när passar konventionella plattor bäst. Den presentation visar tydligt vilken viktig roll vi kan spela för att utveckla branschen.
Sammantaget en lyckad eftermiddag som gjorde resan till Helsingborg väl värt besväret