Branschen

Partners

Ett ömsesidigt utbyte av kunskaper och erfarenhet sker mellan Sweflex och Brobygrafiska Utbildning, T2F, Karlstads Universitet samt Dansk Flexo Forum och Norsk Flexo Forum

Sweflex är dessutom medlem i den europeiska flexoföreningen EFTA.

Brobygrafiska Utbildning

  • arbetar med förpackningstryckmetoder som bas, inom prepress, tryckteknik och förpackningsdesign.
  • både utbildningar och tillämpningsforskning inom BGU arbetar med grafisk bas.
  • arbetar med verksamhetsidén ”kunskapens kretslopp” med ständig utveckling.
  • välkommen via länken till hemsidan och läs mer!

T2F står för TryckTeknisk Forskning och är ett forskningsprogram inom området tryckt information på papper. Programmet drivs i ett nätverk av högskolor, industriforsknings- institut och industrin. T2F-programmet startade i slutet av 1999 och beräknas pågå drygt 6 år. Totala budgeten ligger på ca 100 miljoner kronor och finansieras av KK-stiftelsen, pappersindustrin och grafiska industrin.

Behöver ditt företag support?

Sweflex Facilitators AB som ägs av Sweflex, utökar sitt erbjudande med ett kvalificerat team med seniora konsulter.

Mångårig erfarenhet finns inom produktionsledning, projektledning, material, teknikutveckling, management, World Class Manufacturing, försäljning, utveckling, teknik och material.

Ditt företag kanske står inför en investering eller omorganisation och vill ha en neutral part att arbeta tillsammans med.

Sweflex Facilitators AB erbjuder ett erfaret konsultteam.
Mer info på www.sfinst.se

Länkar

www.sfinst.se
Sweflex Facilitators AB erbjuder företag, institut, högskolor och universitet forsknings- och utvecklingstjänster inom förpackningsområdet.

www.brobygrafiska.se
-skolan som står för en hög teknisk nivå, kreativitet och framåtanda. Utbildningen inom de grafiska yrkena, multimedia, prepress och flexografitryck är bland landets bästa

www.danskflexoforum.dk
Dansk Flexoforum

www.flexoforum.no
NFF tilbyr sine medlemmer litteratur, medlemsinformasjon, fagkonferanser, fellesturer til messer og muligheter til å holde seg ajour om utviklingen innenfor flexografi gjennom egen publikasjonsservice.

www.flexography.org
SweFlex är medlem i Flexographic Technical Association, USA. FTA är en världomspännande sammanslutning av flexoföretag med ca 1.700 medlemmar – huvudsakligen i USA.

www.kau.se
Karlstads Universitet

www.branschkoll.se
Omvärldsbevakning för kommunikationsbranschen.