Styrelsen

Styrelsen väljs årligen och skall bestå av ordförande, en vice ordförande och minst 7 ledamöter. Ordförande och vice ordförande väljs för ett år i taget och övriga ledamöter för två år.

Styrelsen

Ordförande
Göran Dahl
Senior Advisor
Mobil: 076- 889 96 46
goran.dahl46@icloud.com

Vice Ordförande
Bo Thulin
Senior Advisor
Mobil: 070-649 31 32
bo.thulin@telia.com

Per Branzén
Verksamhetsledare
Broby Grafiska Utbildning
Mobil: 070-591 63 80
per.branzen@sunne.se

Per Hj. Jonsson
Senior Advisor
Tel: 0533- 135 78
Mobil: 070- 651 50 07
perokerstin.jonsson@telia.com

Magnus Lestelius
Professor in Graphic Technology
Karlstad universitet
Mobil: 070-661 12 51
magnus.lestelius@kau.se

Joakim Dahlgren
Prepress Specialist
Flextrus
Tel: 046-18 36 35
Mobil: 070-370 36 35
joakim.dahlgren@flextrus.com

Sverker Olsson
Manager Competence area Printing
Tetra Pak
Tel: 046-36 15 07
Mobil: 073-336 15 07
sverker.olsson@tetrapak.com

Tor Dahlskog
Supply Chain Director Gable Top Europe
Tetra Pak
Tel: 046-36 10 00
tor.dahlskog@tetrapak.com

Leif Backman
Senior Advisor
Mobil: 070-551 22 99
backman07@icloud.com

 

Valberedningen

Tomas Ahlström
Tomas Ahlström Konsult AB
Mobil: 073-392 45 08
t.ahlstrm@telia.com