Sweflex introducerar nytt program för medlemsvård

I vår strävan att verka för våra medlemmar har vi i styrelsen beslutat att introducera en typ av ”medlemsvård” för att förbättra kommunikationen mellan medlemmar och styrelsen.

Vi kommer att fördela arbetet med att hålla medlemskontakter på olika medlemmar i styrelsen för att lättare se till att alla medlemmar blir informerade om vad som sker och vad som är planerat i Sweflex. På detta sätt fördelar vi arbete och uppgifter jämnare i styrelsen.

Någon kommer inom en snar framtid kontakta er från Sweflex styrelse för att etablera en kommunikationsväg mellan medlem och Sweflex. Detta betyder inte att en medlem inte kan kontakta vem han vill i Sweflex styrelse.

Vi hoppas att detta skall ge oss en möjlighet att förbättra vårt arbete i Sweflex och även att vi får information från våra medlemmar om vad Sweflex kan göra för er som medlemmar.