Viktiga beslut på Sweflex årsmöte ny avgift och Göran Dahl omvald som ordförande

Sweflex avhöll sitt årsmöte på Scandic Nord i Helsingborg den 29/3. Som vanligt på årsmötet stod val på agendan och Göran Dahl omvaldes till ordförande.
Ronny Eriksson hade avsagt sig omval och till hans ersättare valdes Leif Backman. Leif är förmodligen ett av de mest kända ansikten i flexo Sverige med gedigen kunskap då han spenderat nästan hela sitt yrkessamma liv i den grafiska branschen.
Lite oroande för Sweflex är att många styrelseledamöter är pensionärer. Jämför vi med våra kollegor i DFF finns inga pensionärer i styrelsen utan alla är i aktiv ålder. Något att fundera på inför kommande år.
Ett mycket viktigt beslut togs också när det gäller medlemsavgiften som hitills varit en ren medlemsavgift på 4000 kr sedan har seminariumen kostat extra. Detta har lett till att ett medlemsskap för en medlem kunnat komma upp i 8000-10000 kr.
Sweflex styrelse föreslår att medlemsavgiften ändras till 7000 kr och att två personer per medlemsskap äger rätt att fritt deltaga i Sweflex seminarium.
Alltså en betydande kostnadsreduction i förhållande till dagens medlemsskap.
Sweflex hoppas genom denna förändring kunna locka fler deltagare till sina seminarium. Deltagareantalet har på dessa varit vikande de senaste åren.